เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

  • วันที่ 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน 78 ครั้ง

       ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

ข้อ 231 กำหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น)

    เทศบาลตำบลบ้านแม จึงมีประกาศรับสมัรบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแม                  โดรับสมัครวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


รายละเอียดปรากฎตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ท้องถิ่น ลงวันที่ 27 ม.ค. 63 300 KB. 13

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: