เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  • วันที่ 3 ก.พ. 2563
  • อ่าน 20 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเทศบาลตำบลบ้านแม ได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ตำบลบ้านแมทั้ง 3 แห่ง ตามโครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC. (Long Term Care) ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: