เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ประชาคมหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 3 มี.ค. 2563
  • อ่าน 12 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านแม ได้ทำการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 2-12 มีนาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 1บ้านเหมืองฟู และหมู่ที่ 2 บ้านเด่น

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 3 บ้านท่าโป่ง และหมู่ที่ 4 บ้านฉิมพลี

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 6 บ้านสันและหมู่ที่ 7 บ้านร้องขุ้ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 13 บ้านเปียง

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 10 บ้านกิ่วแลน้อย และหมู่ที่ 11 บ้านดง

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 จ่ายเบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม

วันพุุธที่ 11 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 12 บ้านท่าเดือ่และหมู่ที่ 5 บ้านร้องธาร

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 หมู่ที่ 8 บ้านแม และหมู่ที่ 9 บ้านเนิ้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: