เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการวันสตรีสากลปี2563

  • วันที่ 8 มี.ค. 2563
  • อ่าน 16 ครั้ง

8 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านแมร่วมกับสภาสตรีแม่บ้านตำบลบ้านแม ได้จัดโครงการวันสตรีสากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีภาวะผู้นำ มีความรู้ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ชุมชน โดยกิจกรรมในงานมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ,การมอบประกาศนีบัตรให้แก่สตรีดีเด่นของทุกหมู่บ้าน,การแข่งขันส้มตำลีลา และได้รับเกียรติจากท่านสจ.สุริยนต์ ปันทะนะ ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง13หมู่บ้านได้มาพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความ สนุกสนานจากโครงการเป็นอย่างมาก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: