เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19)

  • วันที่ 12 มี.ค. 2563
  • อ่าน 13 ครั้ง

 เทศบาลตำบลบ้านแม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า( COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยได้รับความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 จากวิทยากรโรงพยาบาลสันป่าตอง โดยการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะสร้างทีมวิทยากรในพื้นที่ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า และระยะที่ 2 ให้คณะวิทยากรที่ผ่านการอบรมแล้วไปเผยแพร่ความรู้และทักษะการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: