เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

  • วันที่ 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน 70 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านแม นำโดย ปลัดณิสรา มีราจง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับรพ.สต.ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัดเบียดเสียด ในพื้นทึ่ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
โดยได้แจกคำสั่งของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้อแนะนำในการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: