เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการฮักบ้านแม งดเผา ลดหมอกควัน

  • วันที่ 30 มี.ค. 2563
  • อ่าน 44 ครั้ง

งานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านแม ได้ดำเนินโครงการฮักบ้านแม งดเผา ลดหมอกควัน

เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควัน จากการเผาในพื้นที่เกษตรและชุมชุน โดยได้จัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจากเศษใบไม้

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้นำท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเก็บรวบรวมใบไม้

และเศษวัชพืชเพื่อนำมาจัดทำปุ๋ยหมัก และนำมาที่จุดรวบรวมของหมู่บ้าน โดยทางเทศบาลจะได้ออกเก็บเศษใบไม้ดังกล่าวเป็นการลดขยะ และลดการเผา ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: