เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br>

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  • วันที่ 23 มิ.ย. 2563
  • อ่าน 70 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการ SCAN QR CODE หรือ http://bit.ly/2SzqlY

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 1 56 KB. 34
2 2 295 KB. 32
3 3 71 KB. 29

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: