เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเทศบาล เข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"

  • วันที่ 14 ก.ย. 2563
  • อ่าน 70 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ธรรมาภิบาล รูปแบบหนังสั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทดสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับทราบผลคะแนนได้ทันที และผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช.

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: