เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br>

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรเทศบาล ประจำปี 2563

  • วันที่ 21 ก.ย. 2563
  • อ่าน 45 ครั้ง

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านแม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ภายใต้ชื่อโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านแม หัวข้อ การปฏิบัติงาน  ด้านงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดทำเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ และความเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และหลักการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม นางณิสรา มีราจง เป็นประธานในพิธีเปิด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: