เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงช้าง (ปางช้าง)

  • วันที่ 21 พ.ค. 2564
  • อ่าน 14 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านแม โดย นายทวี  ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม ได้จัดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำในชุมชนตำบลบ้านแม ประกอบไปด้วย กำนันตำบลบ้านแม ผู้ใหญ๋บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านท่าเดื่อ หมู่ 5 บ้านร้องธาร และหมู่ 13 บ้านเปียง ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง โดยมีผู้ประกอบการ บริษัท เอเลเฟน จังเกิ้ล แซงค์ชัวรี่ จำกัด เข้าชี้แจงถึงรายละเอียดที่มาและวัตถุประสงค์

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: