เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา

  • วันที่ 27 พ.ค. 2564
  • อ่าน 3 ครั้ง

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายทวี ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร        ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแม ได้ออกตรวจความพร้อมการป้องกันโรค    โควิด-19 ในโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านแม ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียงรัฐบำรุง และโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา พร้อมกันนี้ ได้มอบอุปกรณ์การป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลล์แอลกอฮอล์ล้างมือ    สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ดำเนินการประกอบกิจกรรมสำหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: