เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  • วันที่ 13 พ.ค. 2564
  • อ่าน 1 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านแม ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) และกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.โรคหลอดเลือดสมอง
4.โรคไตเรื้อรังระยะ 5
5.โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยูระหว่างเคมีบำบัด รังษีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด
6.โรคเบาหวาน
7.โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป
สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามช่องทางการลงทะเบียนดังนี้

!!!!ท่านใดสนใจฉีดวัคซีนต้านโควิต 19 ท่านสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง คือ
1. แอฟฟลิเคชั่น ?หมอพร้อม?
2. โรงพยาบาลทุกที่ที่ท่านมีประวัติการรักษา
3. อสม ใกล้บ้าน และ รพสต. ใกล้บ้านท่าน

วัคซีนเป็นกลไกป้องกันโรคโควิต เพราะ??
1. โอกาสติดเชื้อลดลง 50 - 95 %
2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
3. ลดการแพร่กระจายและการติดเชื้อสู่คนมี่เรารัก
โอกาสข้างเคียงจากวัคซีนก็มีนะคะแต่น้อยมาก
1. โอกาสตายจากวัคซีน = ถูกหวยรางวัลที่ 1
2. โอกาสตายจากการติดเชื้อโควิต = ถูกหวยเลขท้าย 2 ตัว
3. โอกาสติดเชื้อโควิต = ถูกหวยกิน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ!!!

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: