เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนการเข้ารับหน้าที่

  • วันที่ 12 พ.ค. 2564
  • อ่าน 9 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแม กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564 ในการนี้มี นายไกร แสนศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแม เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม (นายทวี ทนารัตน์) ได้แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแม  ก่อนเข้ารับหน้าที่ ซึ่งมี นางณิสรา มีราจง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม และหัวหน้า        ส่วนราชการในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุม และรับฟังคำแถลงนโยบาย ฯ ดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: