เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านแมจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • วันที่ 18 ม.ค. 2566
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันนี้ (18  มกราคม  พ.ศ.2566) เวลา  08.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านแม  นำโดย นายทวี  ทนารัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้นำชุมชน  พนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านท่าโป่ง  และตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแม  ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นวันแรก ณ  อาคารอเนกประสงค์ บ้านเหมืองฟู  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านแม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: