เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

สาระความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน

เลือกหัวข้อย่อย

สาระความรู้ทางกฎหมาย

สาระความรู้ทางกฎหมาย

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ทฤษฎีและหลักการของกฎหมายมหาชน 1.58 MB. 13
2 การฟ้องคดีปกครอง 221 KB. 16

แชร์ให้เพื่อน: