เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 743 KB. 68
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 658 KB. 65
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 604 KB. 64
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 626 KB. 66
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 626 KB. 22
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 801 KB. 24
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 23
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 24
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 22
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 846 KB. 26

แชร์ให้เพื่อน: