เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 743 KB. 141
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 658 KB. 134
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 604 KB. 138
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 626 KB. 134
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 626 KB. 85
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 801 KB. 97
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 99
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 90
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 865 KB. 97
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 846 KB. 100
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 887 KB. 61
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 1.07 MB. 51
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 1.34 MB. 57
14 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 867 KB. 53
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 925 KB. 48
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 921 KB. 55
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 1.35 MB. 56
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.11 MB. 63
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 899 KB. 62
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 910 KB. 51
21 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 1.26 MB. 55
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 1.02 MB. 27
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 1.67 MB. 10

แชร์ให้เพื่อน: