เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อย่อย

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ให้เพื่อน: