เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br>

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลบ้านแม

วันที่ 25 พ.ค. 2563

87 ครั้ง

การจ้างผู้ได้รับผลกระทบCOVID19

วันที่ 20 พ.ค. 2563

114 ครั้ง

อบจ.เชียงใหม่ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 14 เม.ย. 2563

117 ครั้ง

งานวันสตรีสากลประจำปี 2563

วันที่ 4 มี.ค. 2563

149 ครั้ง