เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลบ้านแม

วันที่ 25 พ.ค. 2563

53 ครั้ง

การจ้างผู้ได้รับผลกระทบCOVID19

วันที่ 20 พ.ค. 2563

60 ครั้ง

งานวันสตรีสากลประจำปี 2563

วันที่ 4 มี.ค. 2563

108 ครั้ง

การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

วันที่ 28 ม.ค. 2563

164 ครั้ง