เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br>

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เลือกหัวข้อย่อย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 321 KB. 58
2 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 251 KB. 60
3 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 227 KB. 53
4 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 204 KB. 60
5 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 212 KB. 53
6 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 219 KB. 54
7 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 53
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติ-เชี่ยวชาญ) 214 KB. 56
9 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 256 KB. 54
10 นิติกร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 206 KB. 61
11 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 224 KB. 57
12 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 246 KB. 56
13 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) 228 KB. 58
14 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 206 KB. 55
15 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 152 KB. 56
16 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 161 KB. 60
17 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 166 KB. 61
18 เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 155 KB. 55
19 เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) 153 KB. 55

แชร์ให้เพื่อน: