เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

markerติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านแม

229/1 หมู่ 10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

เบอร์โทรศัพท์: 053-835965

โทรสาร: 053-835965 ต่อ 18

อีเมล: info@banmae.go.th

แบบฟอร์มติดต่อ