เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายมานพ คงเจริญพร

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายมานิตย์ ปั๋นจาย

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายชาญยุทธ์ มูลดง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

ร้อยตำรวจเอก ไพบูลย์ แสงวงศ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม


แชร์ให้เพื่อน: