เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

นายมานพ คงเจริญพร

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

นายมานิตย์ ปั๋นจาย

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

นายชาญยุทธ์ มูลดง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

ร้อยตำรวจเอก ไพบูลย์ แสงวงศ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11


แชร์ให้เพื่อน: