เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2563

วันที่ 3 ก.ค. 2563

อ่าน 23 ครั้ง

โครงการฮักบ้านแม งดเผา ลดหมอกควัน

วันที่ 30 มี.ค. 2563

อ่าน 89 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

วันที่ 27 มี.ค. 2563

อ่าน 93 ครั้ง

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี2563

วันที่ 19 มี.ค. 2563

อ่าน 231 ครั้ง

โครงการวันสตรีสากลปี2563

วันที่ 8 มี.ค. 2563

อ่าน 106 ครั้ง