เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน ม.ค.63

  • วันที่ 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านแมได้รับหนังสือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผู้แจ้งใช้นามว่า"ประชาชนตำบล บ้านแม" โดยมีสาระสำคัญคือ ได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลให้ดำเนินการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและสุขลักษณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสุกร ซึ่งเปิดกิจการในพืื้นที่หมู่ที่12บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง เนื่องจากมีประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากสถานที่เลี้ยงสุกร

เทศบาลตำบลบ้านแม โดยผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่า ฟาร์มเลี้ยงสุกรมีทำเลที่ตั้งและสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลบ้านแม จึงได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือไปยังองค์การบริหาร  ส่วนตำบลดอนเปา เพื่อดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบติดตาม  โดยคาดว่าจะมีการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการดังกล่าวเพื่อมิให้กระทบต่อการดำรงชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชนในลำดับต่อไป


งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล 053 835 965 หรือเบอร์โทร. จนท. 098 645 4194

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ผลการแก้ไขเหตุเดือดร้อน/เหตุรำคาญ 721 KB. 8

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: