เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> โทรศัพท์ 081-7643837

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
โทรศัพท์ 081-7643837

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งจุดคัดกรอง และให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 (โควิด-19 )

  • วันที่ 30 มี.ค. 2563
  • อ่าน 35 ครั้ง

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิ่วแลน้อย อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และผู้นำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรอง และให้ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 (โควิด-19) ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาซื้อของในตลาดสดกิ่วแลน้อย ( 30 มีนาคม 2563 )

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: