เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นางณิสรา มีราจง - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 12

นางณิสรา มีราจง

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564

  • วันที่ 25 มี.ค. 2564
  • อ่าน 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านแม โดยกลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลบ้านแม ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2564

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: