เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านแม ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นวันที่ห้า

  • วันที่ 24 ม.ค. 2566
  • อ่าน 58 ครั้ง

วันนี้ ในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ้านแม นำโดย นายทวี ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่ และตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแม ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเจดีย์เนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแม

และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ได้ออกประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแม ตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมกันนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านแม ได้นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกมาชำระที่เทศบาล และทางเทศบาลตำบลบ้านแม ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมด้วย เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: