เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

map locationข้อมูลท่องเที่ยวตำบลบ้านแม

เลือกประเภทสถานที่

วัดธรรมชัย

  • วันที่ 1 ต.ค. 2562
  • 550 ครั้ง

ประวัติวัดธรรมชัย

วัดธรรมชัยตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย วัดนี้ได้รับอนุญาตสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. 2300 ตามความเห็นของผู้เท่าผู้แก่ในสมัยก่อนเล่าขานกันสืบๆมาว่า วัดนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแม่ (เวียงแม่) เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้าสร้างเมืองแห่งนี้ มีหลักฐานที่ควรเชื่อถือได้คือ มีเนินดินกั้นเป็นกำแพงเมือง (สมัยนั้นเรียกว่า ?คือเวียง?) ล้อมรอบอยู่ ปัจจุบันกำแพงเมืองดังกล่าวปรากฎให้เห็นไม่มากนักเพราะถูกเอกชนบุกรุกเป็นที่ทำกิน

วัดนี้มีชื่อเรียกว่า ?วัดบ้านแม่? ต่อมา เพี้ยนเป็น ?วัดบ้านแม? เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในสมัยนั้น จากหลักฐานปรากฎในรูปลักษณะของวิหาร เป็นวิหารเก่าแก่โบราณ ก่อสร้างเป็นวิหาร 3 ชุดฝาผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูนขาว แต่วัสดุที่นำมาก่อกับอิฐนั้นเป็นดินเหนียว มีเสาไม้กั้นเป็นห้องๆ ลดหลั่นกันเป็น 3 ชุด  2 ชายมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ฝาผนังมีรูปภาพของโบราณต่างๆ มีรูปเขาพระสุเมรเป็นต้น เสาและเครื่องบนตัวหลังทำด้วยไม่สักล้าน ช่อฝ้า ใบระกา ทรงตั้งฯ ประมาณ พ.ศ. 2440 วิหารได้ชำรุด       ทางเจ้าอาวาสและศรัทธาได้ทำการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนช่อฟ้าใบระกาเสียใหม่ตามความนิยมของคนสมัยนั้นและพร้อมกันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่า ?วัดธรรมชัย? เหตุผลเพราะว่าวันนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ของหมู่บ้านแมและบ้านเจดีย์เนิ้งระหว่างเขตต่อเขตการเปลี่ยนชื่อ เข้าใจว่าคงเปลี่ยนตามนามฉายาของเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ต่อมาวัดนี้ได้ว่างจากเจ้าอาวาสจึงกาลายเป็นสภาพของวัดร้างไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ทางการคณะสงฆ์จึงขนย้ายวัตถุโบราณที่สำคัญของวัดมีพระพุทธรูปเป็นต้น ไปไว้วัดน้ำบ่อหลวง

เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2450 ทางคณะศรัทธาผู้อุปฐากวัดได้ทำการซ่องแซมเสนาสนะของวัดที่ชำรุดเสียหายขึ้นใหม่ และนิมนต์พระภิกษุสามเณรมาอยู่จำพรรษา จึงเตริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนถึง พ.ศ. 2494 เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดและศรัทธาประชาชนได้เสนอขออนุมัติการรื้อวิหารหลังเก่าเพราะชำรุดทรุดโทรมลงไปมากไม่สามารถที่จะทำการบูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้และได้ทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ ตามสมัยนิยมถึงปัจจุบันนี้ฯ ลำดับเจ้าอาวาส เท่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่จำได้และบอกเล่ามีดังต่อไปนี้
รูปที่ 1 พระอธิการธรรม ธมมวุฑฒิ
รูปที่ 2 พระอธอการสุรินทร์ฯ
รูปที่ 3 พระอธิการโสภา
รูปที่ 4 พระอธิการกิตติฯ
รูปที่ 5 พระอธิการก๋าฯ
รูปที่ 6 พระอธิการต้น อินทจกโก
รูปที่ 7 พระอธิการกิ ปญโญ
รูปที่ 8 พระอธิการแก้ว คนธา
รูปที่ 9 พระอธิการอินตา อินโท
รูปที่ 10 พระอธิการอินสม
รูปที่ 11 พระครูคำอ้าย ชยวุฑโฒ
รูปที่ 12 พระณรุ่ง ปญญาวโร รูปปัจจุบัน

แชร์สถานที่นี้ให้เพื่อน: