เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านแม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

  • วันที่ 21 พ.ค. 2567
  • อ่าน 38 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านแม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน โดยมีนายทวี ทนารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม พร้อมด้วยท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเดื่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล จิตอาสา และราษฎรบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณวัดท่าเดื่อและที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: