เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

ติดตามโครงการ "การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ประชาชนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2567 "

  • วันที่ 30 พ.ค. 2567
  • อ่าน 29 ครั้ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านแม ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามโครงการ

"การใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ประชาชนบ้านท่าโป่ง ประจำปี 2567 " โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแม

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ รพ.สต.บ้านท่าโป่ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: