เทศบาลตำบลบ้านแม ชุมชนคนสามเผ่า ตำนานเก่าอำเภอใหญ่ ครูบานามลือไกล ถั่วเหลืองหอมใหญ่ ไม้สลักงาม
ข้อมูลเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม

นายทวี  ทนารัตน์ - นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม<br> 053-835965 ต่อ 11

นายทวี ทนารัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม
053-835965 ต่อ 11

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียนการทุจริต

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านแม ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

  • วันที่ 31 พ.ค. 2567
  • อ่าน 43 ครั้ง

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแม ได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2567 กับทางโรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกิ่วแลน้อย กลุ่ม อสม.ในพื้นที่ และเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยมีคำขวัญประจำปี 2567 คือ "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า" ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ทุกๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: